Absolwenci tych kierunków osiągają najwyższe zarobki, sięgające kilkunastu tysięcy złotych.

Choć nie da się przewidzieć, który kierunek będzie najbardziej opłacalny za 3, 5, czy 10 lat, to warto jednak kierować się tym, co obecnie zyskuje na popularności i daje nam wiele perspektyw rozwoju. Jak wynika z rankingu Ekonomicznych Losów Studentów, na najwyższe zarobki mogli liczyć absolwenci kierunku na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, bo mogą zarobić 7900 zł. Nieco mniej otrzymują absolwenci informatyki na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, bo ok. 6500 zł. Na pensje w wysokości ok. 6000 zł mogli również liczyć absolwenci informatyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Politechniki Gdańskiej.

Dalej w rankingu znaleźli się absolwenci Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie po kierunku Finanse i Rachunkowość, którzy zarabiali średnio 7000 zł. Nie jest zaskoczeniem, że na najwyższe zarobki mogą studenci kierunków ścisłych.

A jak wyglądają średnie miesięczne zarobki absolwentów studiów humanistycznych? Absolwenci filologii polskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu mogli liczyć na wynagrodzenie w wysokości 5700 zł. Wyzsze zarobki otrzymywali z kolei absolwenci filozofii.

Znajomość języków obcych kluczem do sukcesu?

Niższe wynagrodzenie otrzymywali zaś absolwenci dziennikarstwa i medioznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim, bo ok. 4600 zł za miesiąc pracy. Znajomość obcych języków jest obecnie pożądana przez wielu pracodawców. W praktyce jednak zarobki po filologii nie należą do najwyższych.

Jak pokazuje ranking Ekonomicznych Losów Studentów, absolwenci filologii angielskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie zarabiają ok. 6555 zł, z kolei absolwenci Uniwerswersytetu Warszawskiego nieco mniej, bo ok. 5200 zł brutto. Zarobki absolwentów filologii francuskiej UJ to około 5800 zł, absolwentów filologii hiszpańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ok. 6800 zł, a absolwentów filologii germańskiej na Uniwersytecie Śląskim ok. 5600 zł brutto.

Mniej zarabiali absolwenci japonistyki, bo ok. 5200 zł, sinologii, bo zaledwie 3917 zł oraz arabistyki – około 4800 zł brutto.

Kierunki medyczne – stabilność zawodowa

Zainteresowanie kierunkami medycznymi nigdy nie osłabnie, bo w większości przypadków kształcą się tam specjaliści, których potrzeba będzie zawsze. Absolwent UJ w Krakowie mniej, bo około 5577 zł, zaś absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zaledwie 5545 zł brutto. Po kierunku lekarsko-dentystycznym na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu można liczyć na zarobki w wysokości 4300 zł brutto, mniej zarobią absolwenci Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, bo około 4200 zł brutto.

Trudno jednoznacznie stwierdzić, jakie kierunki studiów będą najbardziej przyszłościowe. Na pewno jednak nie warto podejmować studiów, które cechują się dużym wskaźnikiem bezrobocia wśród absolwentów. Kierunki studiów, po których ciężko znaleźć pracę to m.in.: