Nowy patriarcha Bułgarii wybrany ze względu na prokremlowskie sympatie

Dlaczego to jest ważne? Wybór Daniiła na patriarchę ma duże znaczenie dla stosunków między Bułgarskim Kościołem Prawosławnym a innymi cerkwiami. Jego prorosyjskie nastawienie i sprzeciw wobec uznania ukraińskiej Cerkwi mogą wpłynąć na relacje z Kościołem prawosławnym w Ukrainie.

Jak doszło do wyboru? Wybór Daniiła na patriarchę nastał po śmierci patriarchy Neofita w marcu bieżącego roku. Daniił zdobył 69 głosów delegatów cerkiewnego soboru, składającego się z osób duchownych i świeckich. Drugi kandydat, metropolita Wracy Grzegorz, otrzymał o trzy głosy mniej.

Konflikt z patriarchą Konstantynopola. Portal Sega zwrócił uwagę na konflikt między Daniiłem a patriarchą Bartłomiejem. „Metropolita Grzegorz jest uważany za bardziej umiarkowanego w swoich poglądach, podczas gdy Daniił jest wyraźnie prorosyjsko nastawiony i sprzeciwia się uznaniu ukraińskiej Cerkwi. Z tego powodu wszedł w otwarty konflikt z patriarchą Bartłomiejem” – napisał portal.

Bartłomiej jest patriarchą Konstantynopola – najważniejszym prawosławnym duchownym, chociaż jego rola jest znacznie bardziej ograniczona, niż rola papieża w Kościele katolickim. Bartłomiej na przełomie 2018 i 2019 proklamował powstanie autokefalicznego Kościoła Prawosławnego Ukrainy.

Kim jest nowy patriarcha Bułgarii? Daniił urodził się 2 marca 1972 roku w południowo-wschodnim mieście Smolian. Po ukończeniu gimnazjum studiował przez rok filologię angielską, po czym zapisał się do seminarium duchownego. W 1997 roku wstąpił do klasztoru w Chadżidimowie. W 2018 roku wybrano go na metropolitę północno-zachodniej diecezji widyńskiej. Intronizacja Daniiła odbyła się w niedzielę w patriarszej katedrze Aleksandra Newskiego.

Czytaj także:

  • Głowa polskiego prawosławia przeprasza za list do Cyryla. „Wybaczcie mnie, grzesznemu”
  • Ukraińscy prawosławni odbierają Rosji swoją „Częstochowę”

Ukraińska Cerkiew Patriarchatu Moskiewskiego ogłosiła niezależność od rosyjskiej Cerkwi.