W lipcu spekulacyjne aktywa ponownie zyskują popularność w opinii ekspertów

Jak wynika z analiz ekspertów, czerwiec był miesiącem o dużych wahanach na rynkach finansowych. Jednak druga połowa miesiąca przyniosła większy spokój. Pomimo tego niektóre decyzje polityczne, takie jak wybory we Francji, mogą nadal wpływać na europejskie aktywa.

W lipcowych prognozach ekspertów, złoty przestał być „pewniakiem” na rynku walutowym. Ekonomiści spodziewają się, że sytuacja polityczna w Europie się uspokoi, co w połączeniu z jastrzębim podejściem RPP może wesprzeć notowania polskiej waluty.

Na rynku walutowym obecnie duże zainteresowanie skupia się na jenie. Słabość tej waluty może skłonić japońskich decydentów do interwencji, co z kolei może wpłynąć na kurs pary USD/JPY.

Rynki surowców

W kontekście surowców, eksperci zwracają uwagę na przecenioną miedź. Spadek cen tego surowca może stanowić okazję do zakupu, biorąc pod uwagę dobre perspektywy miedzi w długim terminie.

Srebro

Srebro, podobnie jak miedź, doświadczyło korekty w czerwcu. Jednak nastroje na rynku zaczęły się zmieniać, co może wpłynąć na kurs tego kruszcu.

Kakao

Co ciekawe, niektórzy eksperci skupiają swoją uwagę na rynku kakao. Obecna sytuacja na tym rynku skłania ich do pozostawania po długiej stronie rynku, oczekując odreagowania.

Analizując sytuację na rynku, eksperci zwracają uwagę na różne czynniki, takie jak decyzje polityczne, sytuacja gospodarcza czy nastroje inwestorów. Każdy z tych czynników może wpłynąć na kursy walut, surowców oraz indeksów giełdowych, kreując dynamiczne i interesujące warunki inwestycyjne.