Reakcja Polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych na postanowienia Trybunału dotyczące Siergieja Szojgu

Zatrzymanie wysokich rangą rosyjskich dowódców

Popularne miejsce, „z zadowoleniem przyjmujemy decyzję Międzynarodowego Trybunału Karnego o wydaniu nakazów aresztowania byłego rosyjskiego ministra obrony Siergieja Szojgu i szefa rosyjskich sił zbrojnych Walerija Gierasimowa” – napisało polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych w mediach społecznościowych. Dowódcom zarzuca się zbrodnie wojenne.

W wtorek Międzynarodowy Trybunał Karny wydał nakazy aresztowania byłego ministra obrony Rosji Siergieja Szojgu i szefa tamtejszego sztabu generalnego Walerija Gierasimowa. Jak podał MTK w zamieszczonym w sieci komunikacie, nakazy aresztowania wobec Siergieja Szojgu oraz Walerija Gierasimowa wydano „w kontekście sytuacji w Ukrainie i w związku z domniemanymi zbrodniami popełnionymi co najmniej od 10 października 2022 roku do co najmniej 9 marca 2023 roku”. MTK sprecyzował, że obydwa nakazy aresztowania zostały wydane już w poniedziałek. Procedura ta była następstwem wniosków złożonych przez prokuraturę.

Reakcja polskiego MSZ

We wtorek do decyzji odniosło się polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. „Z zadowoleniem przyjmujemy decyzję Międzynarodowego Trybunału Karnego o wydaniu nakazów aresztowania byłego rosyjskiego ministra obrony S. Szojgu i szefa rosyjskich sił zbrojnych W. Gierasimowa, w ramach dochodzenia sprawiedliwości i pociągnięcia Rosji do odpowiedzialności za zbrodnie popełnione w Ukrainie” – napisano w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych.

Początkowo treść nakazów aresztowania została utajniona w celu ochrony świadków i zabezpieczenia przebiegu śledztwa, lecz ostatecznie MTK zdecydował się opublikować ich treść. Do zmiany decyzji doszło ze względu na „charakter zarzutów”. „Świadomość społeczna (…) może przyczynić się do zapobiegania dalszemu popełnianiu przestępstw” – argumentował MTK.