Prawo do spadku po ojcu, który zawarł drugi związek małżeński. Kto jest uprawniony do dziedziczenia?

Prawo spadkowe określa, że w pierwszej kolejności dziedziczenie po małżonku może się odbyć tylko wtedy, gdy małżeństwo było ważne w czasie śmierci spadkodawcy. Rozwód czy separacja wykluczają eksmałżonka z możliwości dziedziczenia. Jeśli zatem ojciec ma dzieci z pierwszego związku, ożenił się po raz drugi i w tym kolejnym małżeństwie również ma dzieci, to zgodnie z prawodawstwem, Co istotne, prawodawca zastrzegł, że małżonek nie może otrzymać mniejszej części spadku niż jedna czwarta jego wartości.

Sporządzona w formie pisemnego dokumentu z czytelnym podpisem i datą, ma zawsze pierwszeństwo ponad tzw. dziedziczeniem ustawowym. W przypadku istnienia testamentu, dziedziczenie odbywa się zawsze zgodnie ze wskazówkami zmarłego nawet, jeśli są one całkowicie różne od wskazań dziedziczenia ustawowego. Jednakże warto wiedzieć, że dzieci, które zostały pominięte w testamencie, mogą skorzystać ze swojego.

Jest to część spadku, która przysługuje najbliższym w odpowiedniej wysokości, nawet jeśli nie zostali wspomniani w ostatniej woli. Zachowek jest wypłacany przez osoby, które otrzymały spadek. W celu otrzymania zachowku należy wystosować do spadkobierców wymienionych w testamencie. W piśmie powinna być podana przyczyna takiego działania oraz kwota, jakiej pominęty w testamencie się domaga.

Jeżeli odbiorcy na pismo nie zareagują, ubiegający się o zachowek może złożyć pozew o zachowek do sądu. Odpowiednim sądem jest ten zlokalizowany w miejscu ostatniego zamieszkania zmarłego. Spadkobiercy, którzy otrzymali spadek po rodzicu, mogą notarialnie poświadczyć dziedziczenie, aby go nabyć.

Jednak może to zostać skutecznie przeprowadzone tylko wtedy, jeśli wszyscy spadkobiercy mają zgodę co do podziału majątku zmarłego i składają żądania poświadczenia dziedziczenia, które są ze sobą zgodne. W takiej sytuacji notariusz spisuje protokół dziedziczenia, a przy tej formalności muszą być obecni.

Kolejną kwestią jest sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia oraz dokonanie wpisu aktu do rejestru aktów poświadczenia dziedziczenia. Co jednak w przypadku, kiedy spadkobiercy nie są zgodni co do podziału spadku? W tej sytuacji konieczne jest.

Sąd zbada, kto znajduje się w kręgu spadkobierców, czy osoba zmarła zostawiła testament i jakie są jego zapisy. To w gestii sądu pozostaje rozpoznanie, czy testament spełnia wymogi formalne oraz dokonuje podziału spadku.