Nowe propozycje rozszerzenia zasiłku rodzicielskiego

Coś niebywałego! Bezczelny ksiądz.

„Dawaj dziesięcinę”

Turystyka

Bankructwo niemieckiego giganta. Odwołał wszystkie wycieczki

Handel

Bakterie odporne na antybiotyki w mięsie z Lidla. Szokujące wyniki kontroli

Notowania walut

Euro po 4,34 zł. A dolar i frank?

Kursy Walut 19.06.2024

Ważna decyzja

Koniec 800 plus i 13-tek? Bruksela narzuci nam cięcia w wydatkach

Dodatkowy urlop rodzicielski dla rodziców wczesniaków i hospitalizowanych dzieci

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt nowelizacji Kodeksu pracy, które wydłużają urlop macierzyński dla rodziców dzieci, które urodziły się jako wcześniak, lub wymagały dłuższego pobytu w szpitalu. Obecnie regulacja jest konsultowana ze związkami zawodowymi, organizacjami pracodawców i Radą Dialogu Społecznego.

Projekt uzasadniono tym, że obecnie rodzice wczesniaków mają takie same uprawnienia rodzicielskie, jak rodzice zdrowych dzieci, czyli urlopy macierzyńskie, ojcowskie, rodzicielskie i wychowawcze. Jednak w przypadku dzieci hospitalizowanych konieczne częstsze wizyty u lekarza, czy długotrwała rehabilitacja wiąże się z koniecznością korzystania z urlopów wypoczynkowych, żeby zapewnić dzieciom odpowiednią opiekę.

Planowane zmiany w projekcie

  • Projekt zakłada, że dodatkowy urlop rodzicielski będzie udzielany na wniosek, możliwy do wykorzystania w jednej części – bezpośrednio po urlopie macierzyńskim.
  • Płatny będzie w 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku.
  • Rozwiązanie będzie stosowane do rodziców przysposabiających dziecko i rodzin zastępczych.

Wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego będzie wynosił odpowiednio do 8 tygodni albo do 15 tygodni w zależności od okresu hospitalizacji dziecka, tygodnia ciąży, w którym urodzi się dziecko lub w zależności od masy urodzeniowej dziecka.

  1. Dla pracujących rodziców dzieci, które urodziły się przed ukończeniem 28. tygodnia ciąży lub z masą urodzeniową nie większą niż 1000 gramów, dodatkowy urlop macierzyński będzie uzależniony od okresu hospitalizacji dziecka w wymiarze tygodnia dodatkowego urlopu macierzyńskiego za każdy tydzień pobytu dziecka w szpitalu do upływu 15 tygodnia po porodzie.
  2. Pracujący rodzice dziecka urodzonego po ukończeniu 28. tygodnia ciąży, a przed ukończeniem 36. tygodnia ciąży i z masą urodzeniową większą niż 1000 gramów będą uprawnieni do tygodnia dodatkowego urlopu macierzyńskiego za każdy tydzień pobytu dziecka w szpitalu do upływu 8 tygodnia po porodzie.

Projekt obejmuje również pracujących rodziców, których dziecko urodziło się po ukończeniu 36. tygodnia ciąży, ale wymaga hospitalizacji. Zgodnie z projektem, aby pracownik mógł mieć prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dziecko musi być hospitalizowane w okresie od 5 do 28 dnia po porodzie przynajmniej przez dwa kolejne dni.

Przy ustalaniu wymiaru dodatkowego urlopu macierzyńskiego okresy pobytu dziecka w szpitalu do upływu 8. tygodnia lub 15. tygodnia po porodzie będą się sumowały, a niepełny tydzień zostanie zaokrąglony w górę do pełnego tygodnia. Regulacja ta uwzględni przerwy pomiędzy kolejnymi hospitalizacjami dziecka.

Zgodnie z projektem również osobom ubezpieczonym niebędącym pracownikami będzie przysługiwał zasiłek macierzyński za okres odpowiadający okresowi dodatkowego urlopu macierzyńskiego.

Dodatkowy urlop macierzyński będzie udzielany na wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej w terminie nie krótszym niż 21 dni przed zakończeniem korzystania z urlopu macierzyńskiego.

Polecany artykuł: Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

QUIZ o Andrzej Dudzie. Jak dobrze znasz prezydenta?