Nowe oblicza w Sejmie. Posłowie złożyli ślubowanie. Kto zajmie miejsce po europosłach?

Sejm w środę 26 czerwca rozpocznie trzydniowe posiedzenie. Jego istotnym elementem jest złożenie ślubowania przez zastępujących polityków, którzy dostali się do Sejmu. Nowi posłowie złożyli ślubowanie.

Kogo zastąpili? Mandat do Parlamentu Europejskiego uzyskało 25 posłów, wśród których 12 należy do Koalicji Obywatelskiej, siedmioro do PiS oraz po dwóch polityków wchodzących w skład Konfederacji, Trzeciej Drogi i Lewicy. Regulamin Sejmu stanowi, że w takim przypadku ich mandaty poselskie wygasają, co powoduje objęcie stanowisk przez osoby, które w ostatnich wyborach parlamentarnych uzyskały kolejno najwięcej głosów na tej samej liście.

Warto zaznaczyć, że posłowie mogli zrzec się mandatu, czego ostatecznie nie zrobili. W Koalicji Obywatelskiej sytuacja prezentuje się następująco:

  • 2 posłów zastąpiło Europosłów z Koalicji Obywatelskiej

Natomiast w PiS:

  • 7 posłów zastąpiło Europosłów z PiS

W Konfederacji:

  • 2 posłów zastąpiło Europosłów z Konfederacji

W Trzeciej Drodze:

  • 2 posłów zastąpiło Europosłów z Trzeciej Drogi

W Lewicy:

  • 2 posłów zastąpiło Europosłów z Lewicy

Ślubowanie poselskie. Szymon Hołownia odczytał treść roty. Szymon Hołownia na początku posiedzenia odczytał treść roty ślubowania, która brzmi następująco: „Uroczyste ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra Obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej”.

Następnie marszałek Sejmu odczytał nazwiska posłów, którzy odpowiedzieli „ślubuję”. Niektórzy z nich zdecydowali się dodać „tak mi dopomóż Bóg”.