IMGW wydaje alarm dotyczący burz w niemal całej Polsce

Zgodnie z komunikatem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, mieszkańcy całego kraju otrzymali SMS z ostrzeżeniem dotyczącym burz, gradu oraz silnego wiatru planowanych na dzień i noc z 21 na 22 czerwca. Ostrzeżenie przewiduje możliwe przerwy w dostawie prądu oraz zaleca zabezpieczenie przedmiotów podatnych na porwanie przez wiatr.

Na obszarach objętych trzecim stopniem ostrzeżenia, podczas burz możliwe jest spadniecie od 35 mm do 50 mm deszczu, a wiatr może osiągnąć prędkość nawet do 120 km/h w porywach, lokalnie groźny grad. Ostrzeżenie trzeciego stopnia oznacza potencjalnie katastrofalne skutki związane z występowaniem niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych oraz zagrożenie życia.

Ostrzeżenia na różne stopnie

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami wydano dla województw zachodniopomorskiego, lubuskiego oraz części wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego, kieleckiego, podkarpackiego i lubelskiego. Stanowią one ostrzeżenie przed możliwością powstania szkód materialnych i zagrożeniem zdrowia. Niebezpieczne zjawiska meteorologiczne lub ich skutki mogą poważnie wpłynąć na działalność gospodarczą oraz codzienne funkcjonowanie.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał również ostrzeżenia pierwszego stopnia dla województwa pomorskiego i części warminsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, podlaskiego, lubelskiego i podkarpackiego. Ostrzeżenia dotyczą gwałtownych wzrostów stanu wody oraz możliwych lokalnych podtopień na mniejszych rzekach i obszarach zurbanizowanych w związku z prognozowanymi opadami burzowymi.

Skala zagrożenia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanów wody obowiązuje niemal na całym obszarze Polski, z wyjątkiem północno-wschodniego krańca. Obejmuje ono okres od późnego popołudnia w piątek do sobotniego południa i sygnalizuje potencjalne zagrożenia dla infrastruktury, komunikacji oraz imprez plenerowych.

IMGW zaleca zachowanie ostrożności, śledzenie komunikatów oraz bieżącą obserwację rozwoju sytuacji pogodowej, aby odpowiednio zareagować na ewentualne niebezpieczeństwa związane z nadchodzącymi warunkami atmosferycznymi.