Dzień sądowy Daniela Obajtka: Potencjalny cios ze strony Orlenu w związku z projektem uchwały

Projekty uchwał o podziale zysku, w tym wysokości dywidendy za 2023 r., oraz – to najważniejsze punkty porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (ZWZ) Orlenu, które we wtorek, 25 czerwca, zbierze się w Płocku.

„W przypadku Orlenu analiza działalności spółki w roku 2023 prowadzi do wniosku – brzmi uzasadnienie załączone do projektów uchwał w tej sprawie, przygotowanych na wtorkowe walne zgromadzenie. Takie stanowisko – jak wyjaśniono w dokumencie – jest spowodowane ZWZ, zgodnie z harmonogramem obrad, rozpatrzy 11 imiennych projektów uchwał w sprawie absolutorium dla członków zarządu spółki, którzy zasiadali w nim w 2023 r., w tym dla , oraz 10 imiennych projektów uchwał w sprawie absolutorium dla członków rady nadzorczej, którzy pełnili funkcje w tym samym czasie, w tym dla ówczesnego przewodniczącego rady Wojciecha Jasińskiego.

W każdym z tych projektów uchwał widnieje zapis, że Przypadek Orlenu nie jest odosobniony. Brak przyznania absolutorium za decyzje podejmowane w 2023 r. miał już miejsce także w innych państwowych spółkach, w tym m.in. Akcjonariusze firm, w których duży udział ma Skarb Państwa, w ten sposób W praktyce przyznanie absolutorium ogranicza drogę prawną do żądania od prezesa lub jego zastępców odszkodowania na rzecz spółki.

Brak takiej decyzji może natomiast torować drogę. Należy jednak pamiętać, że każdemu członkowi zarządu i rady nadzorczej przysługuje prawo do odwołania się od takiej decyzji.

Jak zauważyła w rozmowie z PAP prof. Katarzyna Bilewska, z podobnymi zdarzeniami jak te mające miejsce obecnie, czyli po zmianie władzy w Polsce. Wówczas zarządy spółek, kierujące firmami jeszcze za czasów rządów PO-PSL, nie otrzymywały absolutorium od akcjonariuszy.

Jednak jak wspomina ekspertka, Z kolei prof. Michał Romanowski z kancelarii Romanowski i Wspólnicy, uważa, że Chodzi o liczne kontrowersje, naświetlane nie tylko przez media, ale również przez Najwyższą Izbę Kontroli. NIK swoją negatywną ocenę przedstawiła. A do tego dochodzą także kwestie związane z potencjalnym narazieniem na straty finansowe spółki, które mogły mieć miejsce przy jesienią 2023 r., kiedy to na światowych rynkach ceny surowca rosły.

Jest jeszcze sprawa spółki-córki płockiego koncernu, czyli , której zarząd mógł dopuścić się

Nim ZWZ zajmie się sprawą absolutorium, akcjonariusze Orlenu rozpatrzą m.in. projekty uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Orlen i spółki za 2023 r. oraz sprawozdań finansowych za ten okres, a następnie zdecydują

„Biorąc pod uwagę wyniki koncernu za rok 2023 oraz stabilną sytuację płynnościową i finansową koncernu, zabezpieczoną dodatkowo dostępnymi liniami finansowania, zarząd spółki rekomenduje wypłatę dywidendy z zysku osiągniętego w 2023 r.” – brzmi uzasadnienie projektu uchwały, który ma być rozpatrywany na ZWZ.

Zarząd rekomenduje w niej, aby z zysku Orlenu za 2023 r. w wysokości 21 mld 215 mln 917 tys. 147,93 zł , natomiast pozostałe 16 mld 398 mln 7 tys. 644,58 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki. W propozycji tej wskazano też, by na dzień dywidendy ustalić 20 września 2024 r., a Z danych publikowanych ostatnio przez Orlen wynika, że , Nationale-Nederlanden OFE – 5,76 proc., a pozostali akcjonariusze, w tym instytucjonalni i indywidualni – 44,34 proc. akcji.