Wydział ds. Dochodzeń Wewnętrznych Prokuratury Krajowej bada kontrowersje dotyczące postępowania sędzi Manowskiej, pierwszej prezes Sądu Najwyższego

„Starzy” sędziowie Sądu Najwyższego domagają się rozważenia „wszczęcia postępowania karnego”. Sędziowie zwrócili się do Adama Bodnara o ocenę zachowań Manowskiej podejmowanych od 30 września 2021 r. do 14 lipca 2022 r. Pod zawiadomieniem podpisało się dziesięcioro sędziów SN: Tomasz Artymiuk, Bohdan Bieniek, Dariusz Dończyk, Michał Laskowski, Jarosław Matras, Agnieszka Piotrowska, Piotr Prusinowski, Krzysztof Rączka, Marta Romańska i Barbara Skoczkowska.