PKP Cargo boryka się z problemami finansowymi. Złożony wniosek o upadłość przed sądem.

W sobotę spółka PKP CARGO podała do wiadomości informację o podjęciu decyzji o złożeniu wniosku do sądu w sprawie otwarcia postępowania sanacyjnego i złożenia wniosku w tej sprawie. „Decyzję o złożeniu wniosku Zarząd podjął mając na względzie najlepszy interes Spółki i jej akcjonariuszy” – brzmi treść opublikowanego komunikatu.

Wskazano ponadto, że zarząd spółki ocenia, że proces restrukturyzacyjny, który będzie się toczył pod nadzorem sądu. Jednocześnie wskazano, że informację tę podano publicznie ze względu na pojawiające się w przestrzeni publicznej informacje „dotyczące opóźnionej informacji poufnej”. Podkreślono, że przekazanie tej informacji w późniejszym terminie „było uzasadnione i spełniało warunki określone w art. 17 ust. 4 MAR do podjęcia takiej decyzji”.

Zwrócono uwagę, że podanie tej informacji niezwłocznie mogłoby spowodować negatywne konsekwencje na zaplanowane już działania. W środę, dzień przed złożeniem wniosku o sanację, w sprawie bieżących działań, mających prowadzić do naprawy sytuacji. „I podpisania Porozumienia w sprawie zawieszenia wybranych postanowień Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO.” – poinformowano w komunikacie prasowym.

Kolejne spotkanie ze związkowcami ma się odbyć 3 lipca. Podkreślono, że „w dalszym ciągu ma miejsce kierowanie pracowników na tzw. nie świadczenie pracy, a informacja o procencie pracowników, wobec których ma już zastosowanie to rozwiązanie na dzień 28.06.2024 roku zostanie przekazana na początku lipca 2024 roku.”

Każdego dnia osiągamy kolejne, małe cele naprawcze i oszczędnościowe, ale musimy podejmować dalsze trudne decyzje w porozumieniu i w dialogu z partnerami społecznymi. Zarówno nowy Zarząd, jak i Organizacje Związkowe, muszą obecnie działać w poczuciu najwyższej odpowiedzialności za dobro, jakim jest PKP CARGO – aby ochronić jak najwięcej potrzebnych miejsc pracy – wskazał Marcin Wojewódka, p.o. prezesa zarządu PKP CARGO S.A..