Decyzje polityczne dotyczące elektrowni atomowej miliardera - co teraz planuje PGE?

Spółka ZE PAK kontrolowana przez Zygmunta Solorza miałazostać poinformowana przez przedstawicieli rządu oraz PGE o zamrożeniu praczwiązanych ze wspólnym projektem budowy elektrowni jądrowej, za którego realizacjęmiał odpowiadać koreański koncern KHNP – wynika z nieoficjalnych doniesień PolitykiInsight.

W ostatnich dniach przedstawiciele rządu mieli poinformować ZEPAK o możliwości zamrożenia prac związanych z projektem budowy elektrownijądrowej w Pątnowie. Z kolei podczas posiedzenia rady nadzorczej spółki PGE PAKEnergia Jądrowa, w której po 50 proc. udziału mają ZE PAK i PGE przedstawicieletej drugiej mieli poinformować, że PGE jest gotowa zakończyć lub zamrozić swójudział w projekcie – informuje biuletyn DM Trigon, powołując się na nieoficjalne ustalenia Polityki Insight.

„Nasze źródło wskazuje nawet, że po stronie rządu decyzjajuż zapadła, a na posiedzeniu rady nadzorczej spółki prezes PGE Dariusz Marzecmiał wskazać, że inwestycja jest de facto zamrożona” – cytuje za PI giełdowybiuletyn.

Zapytaliśmy zainteresowane strony, czy potwierdzają nieoficjalnedoniesienia Polityki Insight? Biuro prasowe PGE w swojej odpowiedzi przysłanej redakcjiBankier.pl nie odniosło się do pytania o wydarzenia na wspomnianej radzie nadzorczejspółki PGE PAK Energia Jądrowa. Przysłało natomiast komentarz dotyczący aktualnegostanu prac przy projekcie elektrowni jądrowej w Pątnowie. „Jesteśmy na bardzo wstępnym etapie analizy projektu. Jegostruktura i sposób organizacji zostały zdeterminowane przez poprzedni rząd.Realizacja tak kluczowego projektu infrastruktury energetycznej musi być wpisanaw całościową strategię rządu, dotyczącą rozwoju i docelowego modelu segmentuenergetyki jądrowej w naszym kraju – informuje biuro prasowe PGE. „Tak ważnych i krytycznych dla krajowego bezpieczeństwaenergetycznego inwestycji nie można realizować z pominięciem całościowejstrategii rządu w tym zakresie. Kluczowe są więc polityczne decyzje i to rządokreśli, które projekty, i w jakich lokalizacjach będą przedmiotem dalszych, szczegółowychanaliz technicznych” – czytamy w komentarzu PGE.

Ze strony spółki ZE PAK do momentu publikacji nieotrzymaliśmy odpowiedzi. Nad wspólnym projektem ZE PAK i PGEod dłuższego czasu pojawia się coraz więcej znaków zapytania. Jeszcze w listopadzie 2023 r.spółka PGE PAK Energia Jądrowa otrzymała decyzję zasadniczą wydaną przezMinisterstwo Klimatu i Środowiska w sprawie budowy elektrowni jądrowej. Dzięki temu miała przejść do kolejnego etapu realizacjiinwestycji, jakimi są, m.in., badania środowiskowe i lokalizacyjne,przygotowanie studium wykonalności projektu oraz kontynuacja rozmów na tematfinansowania inwestycji. Decyzja ministerstwa została wydana w zaledwie 13 miesięcy odpodpisania listu intencyjnego między zainteresowanymi stronami. Od tego czasutempo wydarzeń wokół projektu, znacznie zmniejszono.

Co prawda, za początku roku koreański koncernKHNP zakładał, że do końca marca 2024 r. podpisana zostanie umowa na wykonaniestudium wykonalności , ale to tej pory tego nie zakomunikowano. Nowyprezes PGE Dariusz Marzec przekonywał w kwietniu , że prace przebiegajązgodnie z zapisami umowy pomiędzy akcjonariuszami (spółki PGE PAK EnergiaJądrowa), przypominając jednak, że to działania wstępne, analityczne. Natomiast w maju, cytowany przez serwis ISB News, potwierdził, że przy wczesnym etapie analiz rozłożonym na lata, PGE jest bardzo daleko odpodjęcia decyzji inwestycyjnej dotyczącej projektu jądrowego w Koninie. Na ostatnim EuropejskimKongresie Finansowym mówił z kolei, że „w przypadku atomu jest to decyzjapolityczna, bo publiczna informacja o budowie atomu obniża poparcie społeczne.Jeżeli politycy zaczną podchodzić do tego projektu jako pozytywnego lubneutralnego politycznie, to można szybko to zrobić”.

Wspólne przedsięwzięcie ZE PAK kontrolowanego przez miliarderaZygmunta Solorza oraz zależnej od decydującego głosu Skarbu Państwa PolskiejGrupy Energetycznej, oraz koreańskiego KHNP to budowa elektrowni jądrowej z dwomareaktorami APR1400 o łącznej mocy 2,8 GW w Pątnowie. Według ambitnych założeń PGE komunikowanych jeszcze pod koniec ubiegłego roku uruchomienie pierwszego bloku elektrowni miało nastąpić do 2035 r.

Michał Kubicki