Brak ucieczki! Sperma została znaleziona we wszystkich analizowanych próbkach.

Naukowcy po raz kolejny rozszerzają listę obecności mikroplastiku w ludzkim organizmie, na której dotąd znajdowały się łożysko, płuca, krew i mózg (jest on w stanie pokonać barierę krew-mózg, która jest ważnym biologicznym mechanizmem chroniącym ten cenny organ), a także niedawno zbadane jądra.

Na początku wątpiłem, czy mikroplastiki mogą przedostać się do układu rozrodczego. Kiedy po raz pierwszy otrzymałem wyniki dla psów, byłem zaskoczony. Byłem jeszcze bardziej zaskoczony, gdy otrzymałem wyniki dla ludzi. Zwracał przy okazji uwagę na fakt, że jednym z obecnych w próbkach mikroplastików był polichlorek winylu (PWC), szeroko stosowany w wielu produktach przemysłowych i gospodarstwa domowego, który podejrzewa się o wpływ na spadek liczby plemników u mężczyzn na całym świecie, a tym samym płodność.

I właśnie dostajemy kolejne niepokojące badanie zmuszające do podobnej refleksji, bo. Mikroplastik w nasieniu. Mieli oni do dyspozycji (ale warto też wspomnieć o 25 próbkach z innego chińskiego badania i kolejnych 10 z włoskich analiz, których badania przyniosły podobne wnioski). Do identyfikacji, określenia ilościowego i kategoryzowania polimerów mikroplastycznych wykorzystano mikrospektroskopię Ramana, ruchliwość plemników oceniano za pomocą analizy wspomaganej komputerowo, a morfologię oceniano za pomocą barwienia Diff-Quik.

Efekt? Badacze zidentyfikowali osiem różnych polimerów, z których przeważały polistyren (31 proc.), polietylen oraz polichlorek winylu, wykazujące zróżnicowaną korelację z postępującą ruchliwością plemników, co zdaniem autorów podkreśla potrzebę dalszych badań nad potencjalnym wpływem mikroplastiku na reprodukcję narazenie.

Mikroplastik a zdrowie. Mówiąc krótko, chociaż, ich występowanie i skutki w populacji ogólnej pozostają w dużej mierze niezbadane, co wymaga natychmiastowej interwencji. Zwłaszcza w kontekście kolejnych badań wskazujących ich prawdopodobny związek ze zmianą kształtu komórek w naszych płucach, poziomem cholesterolu, chorobami serca, uszkodzeniem komórek mózgowych, a także metabolizmem. Jeżeli zaś chodzi o płodność, to.